Programutveckling samt Nätverk/PC

Arbetar med ett utvecklingsuppdrag av programvaran FebDok för NELFO i Norge.
FebDok används för att dokumentera och dimensionera Elanläggningar.


 

 

E-post
Jetoma Data
Klemensväg 86
471 62 Höviksnäs
tel. 076-810 68 68